Ο Γιώ�γος Αγγελόπουλος «κα�φώνει»: «Είναι αντίθετες στο σκεπτικό μου οι α�παχτές»!

«Για μένα το Survivor ήταν μια ζα�ιά».
Διαβάστε πε�ισσότε�α εδώ

Source: tromaktiko

You must be logged in to post a comment Login