Όλα όσα είπε ο γνωστός Ï„Ï�αγουδιστής για τον Ï€Ï�όεδÏ�ο της Î�έας ΔημοκÏ�ατίας…

«Είχα ισχυ�ο�ς δεσμο�ς με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ε�χόταν ο Μητσοτάκης στο μαγαζί που δο�λευα και η �τό�α και τη μητέ�α γνώ�ισα, την κυ�ία Μα�ίκα με τα ω�αία ντολμαδάκια της.

Όχι �ε παιδάκι μου, όχι. Θα έπ�επε ο ίδιος ο Κυ�ιάκος να με καλέσει μια μέ�α να δώσουμε μια κοινή συνέντευξη και να πο�με αυτά που π�έπει να πο�με στον κόσμο. Όσο σιωπά εκείνος, τόσο δίνει τ�οφή για σχόλια», είπε ο Τέ�ης Χ�υσός.

Source: tromaktiko