Δίκαιο χαÏ�ακτήÏ�ισε το αναλογικό ηλεκτÏ�ονικό σÏ�στημα διοδίων, ο…
π�όεδ�ος της Εγνατίας Οδο� Α.Ε. Απόστολος Αντωνο�δης, ενόψει της λειτου�γία στους επόμενους μήνες των πλευ�ικών διοδίων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Αντωνο�δης επισήμανε ότι θα γίνουν 10 νέοι σταθμοί διοδίων, το κόστος των οποίων θα ανέλεθι πε�ίπου 35 εκατομμ��ια ευ�ώ, ενώ μέσα σε σ�ντομο χ�ονικό διάστημα ο αυτοκινητόδ�ομος θα χ�ειαστεί και άλλες επενδ�σεις.

Τέλος, αναφε�όμενος στην χ�έωση ανά χιλιόμετ�ο ο ίδιος τόνισε: πως σήμε�α η χ�έωση είναι πε�ίπου 3 λεπτά στο χιλιόμετ�ο. Όμως το κόστος αυτό ενδεχόμενα να ανέβει. Αυτό θα εξα�τηθεί από πολλο�ς πα�άγοντες. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα με το ηλεκτ�ονικό σ�στημα στα διόδια θα έχει ένα δίκαιο σ�στημα. Θα είναι ένα σ�στημα που εφα�μόζει η Ευ�ώπη.

Source: tromaktiko