ΜεÏ�ικοί άνθÏ�ωποι αναζητοÏ�ν μανιωδώς τον Ï„Ï�όπο να παÏ�αμείνουν για πάντα νέοι…
Στην π�οσπάθεια τους αυτή ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν κατάχ�ηση των πλαστικών επεμβάσεων με τ�αγικά και ανεπανό�θωτα αποτελέσματα.


Source: tromaktiko