Η λήψη οÏ�μονικών αντισυλληπτικών (χαπιών, επιθεμάτων κ.α.) για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα χÏ�όνια σχετίζεται με πιθανή υπεÏ�διπλάσια αÏ�ξηση του κινδÏ�νου μιας νέας γυναίκας να εμφανίσει έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο, το γλοίωμα, σÏ�μφωνα με μια νέα έÏ�ευνα Δανών επιστημόνων…

Οι ε�ευνητές, με επικεφαλής τον δ�α �τέιβιντ Γκάιστ του Πανεπιστημίου της �ότιας Δανίας και του Πανεπιστημιακο� �οσοκομείου της Οντένσε, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο β�ετανικό πε�ιοδικό κλινικής φα�μακολογίας «British Journal of Clinical Pharmacology», μελέτησαν τα ιατ�ικά α�χεία της Δανίας και εντόπισαν όλες τις γυναίκες ηλικίας 15 έως 49 ετών, οι οποίες διαγνώστηκαν με γλοίωμα (συνολικά 317 πε�ιπτώσεις).

Η έ�ευνα έδειξε ότι υπά�χει συσχέτιση ανάμεσα στη διά�κεια χ�ήσης των αντισυλληπτικών και στον κίνδυνο εμφάνισης του εγκεφαλικο� όγκου. Η χ�ήση για πάνω από πέντε χ�όνια αντισυλληπτικών μόνο με π�ογεσταγόνο (π�ογεστε�όνη) αυξάνει τον κίνδυνο κατά 2,4 φο�ές. Για άλλες μεθόδους ο�μονικής αντισ�λληψης, ο κίνδυνος από την πα�ατεταμένη χ�ήση είναι επίσης αυξημένος, αλλά σε μικ�ότε�ο βαθμό.

Από την άλλη, ο �τέιβιντ Γκάιστ επεσήμανε πως, πα�ά τον μικ�ό αυτόν κίνδυνο λόγω πα�ατεταμένης χ�ήσης (το γλοίωμα εμφανίζεται σε πέντε γυναίκες ανά 100.000 κάθε χ�όνο), τα αντισυλληπτικά π�οσφέ�ουν πε�ισσότε�α οφέλη, γι’ αυτό οι γυναίκες μπο�ο�ν να τα χ�ησιμοποιο�ν.

Τα ο�μονικά αντισυλληπτικά πε�ιέχουν γυναικείες ο�μόνες και χ�ησιμοποιο�νται ευ�έως σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά ενε�γοποιο�ν τον φυσικό μηχανισμό αντισ�λληψης μιας γυναίκας στη διά�κεια της εγκυμοσ�νης της, έτσι ώστε να μην ξαναμείνει έγκυος, όσο κυοφο�εί.

Όσον αφο�ά το γλοίωμα, αν και λίγα π�άγματα είναι γνωστά για τις αιτίες του, όπως και για τους άλλους εγκεφαλικο�ς όγκους, ο�ισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναικείες ο�μόνες μπο�εί να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ο�ισμένων μο�φών κα�κίνου.
Source: tromaktiko