Ποια η πα�άξενη ιστο�ία που διαδ�αματίστηκε σε στ�ιπτιτζάδικο στη Συγγ�ο� με π�ωταγωνιστή ένα δαχτυλίδι;

Μία πε�ίε�γη υπόθεση α�παγής ενός δαχτυλιδιο� αξίας 540 χιλ. ευ�ώ σε στ�ιπτιζάδικο της Συγγ�ο�, απασχόλησε τον Ιο�λιο από την ηγεσία της ΕΛΑΣ, μέχ�ι τις μυστικές υπη�εσίες και την π�εσβεία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέ�ει η εφημε�ίδα Πα�απολιτικά, το θ�μα άφησε άφωνους τους αστυνομικο�ς με την απίστευτη αφέλειά του και όσα συνέβησαν στο νυκτε�ινό κέντ�ο π�οκάλεσαν σημαντικά ε�ωτήματα.

Το μεσημέ�ι της 7ης Ιουλίου, πα�ουσιάστηκε στο Α.Τ της Αθήνας ένας 29χ�ονος Αμε�ικάνος, α�αβικής καταγωγής, που υποστή�ιξε ότι β�ίσκεται στην Ελλάδα για επαγγελματικο�ς λόγους αλλά και για να παντ�ευτεί την α��αβωνιαστικιά του.

Δ�ο μέ�ες π�ιν τον α��αβώνα αποφάσισε να επισκεφτεί ένα στ�ιπτιζάδικο για να…πιει ένα χυμό, όπως είπε.

Στο μαγαζί υπή�ξε μία απ�όσμενη εξέλιξη. Ενώ μία κοπέλα πα�ουσίαζε τα κάλλη της στον πελάτη, αυτός της είπε ότι έμενα από μπατα�ία το κινητό του.

Τότε, μία κοπέλα μαζί με τον μάνατζε� του μαγαζιο� τον συνόδευσαν σπίτι του για να πά�ει τον φο�τιστή.

Το σημείο αυτό των ισχυ�ισμών του Αμε�ικάνου, π�οκάλεσε το ενδιαφέ�ον των αστυνομικών. Το κ�ίσιμο στοιχείο είναι ότι ο Αμε�ικάνος, είχε δηλώσει ως τόπο κατοικίας ένα οίκημα που έχει καταγ�αφεί ως χώ�ος πα�αμονής μεταναστών.

Ο συγκεκ�ιμένος χώ�ος έχει κινήσει το ενδιαφέ�ον της Αντ�ιτ�ομοκ�ατικής και άλλων υπη�εσιών, για πα�ουσία φανατικών ισλαμιστών!

Κατά την επιστ�οφή του στο μαγαζί ο πελάτης κέ�ασε ένα ποτό μία κοπέλα του μαγαζιο�. Τότε, πα�ουσιάστηκε το πε�ιβόητο δαχτυλίδι.

«Εκείνο το β�άδυ είχα πάνω μου για λόγους ασφαλείας ένα εξαι�ετικά μεγάλης αξίας δαχτυλίδι, που θα έδινα στη μελλοντική γυναίκα μου. Το δαχτυλίδι αυτό κοστίζει 540 χιλ. ευ�ώ».

Ο πελάτης υπό την επή�εια του…χυμο� το έδειξε στη στ�ιπτιζέζ και μετά το δαχτυλίδι ά�χισε να πε�ιφέ�εται και στα άλλα κο�ίτσια του μαγαζιο�.

«Μετά από λίγα λεπτά και ενώ εγώ συνεχίζω να αναζητώ την πε�ιουσία μου, η Μα�ία μου ζητά να με καθησυχάζει και να μου λέει να πάμε σπίτι μου, να χαλα�ώσουμε και εκεί θα μου έδινε και το δαχτυλίδι… Τότε ο μάνατζε� ά�χισε να με απωθεί, ενώ με έκαψε στο χέ�ι με το τσιγά�ο».

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμο�ν ότι η απώλεια του δαχτυλιδιο� είναι υπα�κτή ιστο�ία.

Source: tromaktiko