Με τ�ία τιμητικά β�αβεία διακ�ίθηκε το ελληνικό του�ιστικό φιλμ «Greek Tourism. An eternal journey» σε ισά�ιθμα διεθνή του�ιστικά φεστιβάλ. Απολα�στε το!

… Ένα μικ�ό κομμάτι Πα�αδείσου πάνω στη Γη.

Με τ�ία τιμητικά β�αβεία διακ�ίθηκε το Ελληνικό του�ιστικό φιλμ «Greek Tourism. An eternal journey» σε ισά�ιθμα διεθνή του�ιστικά φεστιβάλ, που διο�γανώνονται το 2015 σε διαφο�ετικές πόλεις ανά τον κόσμο από τη Διεθνή Επιτ�οπή Φεστιβάλ Του�ιστικών Ταινιών (CIFFT).

Το ελληνικό βίντεο, σε πα�αγωγή του Ελληνικο� Ο�γανισμο� Του�ισμο� και σκηνοθεσία του Αντώνη Θεοχά�η Κιο�κα, συμμετείχε π�όσφατα στο Διεθνές Φεστιβάλ Του�ιστικών και Οικολογικών ταινιών SILAFEST 2015 (30/8-5/9/2015), που έγινε στο Veliko Gradište της Σε�βίας, όπου και έλαβε το β�αβείο «Blue Danube»(Γαλάζιος Δο�ναβης) για το καλ�τε�ο πολιτιστικό του�ιστικό φιλμ.

Μέσα στο 2015 π�οηγήθηκαν άλλες δ�ο σημαντικές διακ�ίσεις για το ίδιο φίλμ: Πή�ε 1ο β�αβείο στην κατηγο�ία Country στο αντίστοιχο φεστιβάλ του Βε�ολίνου, στο πλαίσιο της διεθνο�ς του�ιστικής έκθεσης ITB.

H Ελλάδα έλαβε το 1ο β�αβείο στο αντίστοιχο φεστιβάλ των Η.Π.Α. «US International Film and Video Fe stival».

Δείτε το βίντεο

Πηγή tilestwra.com

Source: SGK