Τον προηγούμενο αιώνα (ή και χιλιετηρίδα να πούμε πάλι μέσα είμαστε) οι διαφημιστές ήταν πολύ… μπροστά!

Related Posts