Οι καμπύλες της Vida Guerra … σε νέα φωτογράφηση !