Στον πόλεμο, είναι σύνηθες φαινόμενο οι στρατιώτες να κρατούν κειμήλια από τον ηττημένο εχθρό.

Related Posts