Η παράνομη είσοδος Μεξικανών στις ΗΠΑ δεν είναι νέο φαινόμενο. Ωστόσο δν είναι σύνηθες να βλέπουμε πώς γίνεται αυτό. Και το ρίσκο ακόμα και για τη ζωή τους μόνο μικρό δεν είναι!