Μερικοί μαθητές έχουν πραγματική κλήση στην ζωγραφική και τη γλυπτική!